Konverteringsoptimering (CRO)

Konverteringsoptimering, også kaldet CRO (Conversion Rate Optimization), er et afgørende element i enhver succesfuld online virksomhed. Desværre er det også et område, som mange ofte glemmer at prioritere, og det kan have en afgørende indvirkning på deres online resultater. For når du arbejder aktivt med konverteringsoptimering, kan du øge din konverteringsrate, forbedre din ROI og maksimere din virksomheds succes.


Hvad er konverteringsoptimering?

Konverteringsoptimering er en proces, hvor man forsøger at øge antallet af besøgende på en hjemmeside, der udfører en ønsket handling, såsom at foretage et køb, udfylde en formular, tilmelde sig et nyhedsbrev eller downloade en e-bog. Målet med konverteringsoptimering er at forbedre konverteringsraten, altså forholdet mellem antallet af besøgende og antallet af konverteringer på hjemmesiden.

Når man arbejder med konverteringsoptimering, analyserer og tester man forskellige elementer på hjemmesiden, såsom layout, farver, CTA'er (call-to-action), tekst, billeder og formularer. Ved at teste forskellige variationer af disse elementer kan man finde ud af, hvad der fungerer bedst for at øge konverteringsraten og give brugerne den bedste oplevelse.

Konverteringsoptimering er en vedvarende proces, der kræver opmærksomhed og en løbende indsats. Det er vigtigt, at man laver regelmæssige analyser og tests, så man kan justere til, og gradvist forbedre konverteringsraten over tid. Det handler i bund og grund om hele tiden at tilpasse sig brugernes adfærd, præferencer og behov for at skabe en mere overbevisende og brugervenlig oplevelse, der motiverer dem til at konvertere.

Et eksempel på konverteringsoptimering:

Du har lavet en landingpage for et webinar og kan se, at få besøgende tilmelder sig. Du analyserer din landingpage og identificerer, at CTA-knappen er lille og placeret langt nede på siden. Du tester en større og mere iøjnefaldende CTA-knap øverst på siden og ser en betydelig stigning i tilmeldinger. Du gennemgår dataene og bekræfter, at denne ændring har forbedret konverteringsraten. Du fortsætter med at teste og optimere andre elementer på landingssiden.

Få et gratis konverterings-tjek
website_konvertering_CRO_lille_knap
website_konvertering_CRO_stor_knap

 

 

Hvorfor skal man lave konverteringsoptimering?


Der er flere grunde til, at du bør prioritere at arbejde med konverteringsoptimering:


1.

Øg din konverteringsrate: Konverteringsoptimering handler om at forbedre den procentvise andel af besøgende, der udfører en ønsket handling på din hjemmeside. Ved at optimere konverteringsraten kan du øge antallet af konverteringer og dermed forbedre den overordnede præstation og effektivitet af hjemmesiden.

2.

Få mere ud af dit marketingbudget: Ved at øge konverteringsraten kan du opnå en bedre udnyttelse af dit marketingbudget. Hvis flere af de besøgende, der lander på din side, udfører den ønskede handling, vil du opnå flere konverteringer uden at skulle øge trafikken eller markedsføringsomkostningerne. Det gør din marketingindsats mere effektiv og giver dig et bedre afkast af dine marketinginvesteringer.

3.

Giv brugerne en bedre oplevelse: Konverteringsoptimering indebærer ofte en grundig analyse af brugeradfærd, hvilket kan hjælpe dig med at forstå, hvordan dine besøgende interagerer med din hjemmeside. Ved at identificere og rette eventuelle problemer, barrierer eller frustrationer, som brugerne kan støde på, kan du forbedre brugeroplevelsen og gøre det nemmere og mere attraktivt for besøgende at udføre de ønskede handlinger. Det kan føre til øget kundetilfredshed og loyalitet.

4.

Skab en konkurrencefordel: Konkurrencen online er ofte intens, og en lille forbedring i konverteringsraten kan have en stor betydning for din virksomheds konkurrenceevne. Ved at lave konverteringsoptimering kan du differentiere dig fra konkurrenterne ved at levere en bedre brugeroplevelse og en mere effektiv konverteringsproces. Alt sammen noget, som kan bidrage til at skabe en konkurrencefordel.

5.

Træf beslutninger på baggrund af data: Konverteringsoptimering er en datadrevet proces, der bygger på analyse af brugeradfærd, eksperimenter og tests. Indsigterne fra disse analyser kan hjælpe dig til at træffe beslutninger baseret på faktiske data, i stedet for antagelser eller gætterier.

 

 

Typiske CRO-udfordringer, som vi ser hos vores kunder


Der kan være mange forskellige typer af udfordringer, som relaterer sig til arbejdet med konverteringsoptimering.

De udfordringer, som vi typisk ser hos vores kunder, er:

Mange besøgende på deres hjemmeside, men få af dem konverterer
Mange brugere, som lægger varer i kurven, men de færdiggør ikke købet
Få tilmeldinger til deres nyhedsbreve, webinarer, demoer osv.
Mange klik via deres kampagner, men de skaber ikke værdi for virksomheden
Lav åbnings- og klikrate på deres marketing e-mails og nyhedsbreve
Høj bounce rate

De udfordringer, som vi typisk ser hos vores kunder, er:

Mange besøgende på deres hjemmeside, men få af dem konverterer
Mange brugere, som lægger varer i kurven, men de færdiggør ikke købet
Få tilmeldinger til deres nyhedsbreve, webinarer, demoer osv.
Mange klik via deres kampagner, men de skaber ikke værdi for virksomheden
Lav åbnings- og klikrate på deres marketing e-mails og nyhedsbreve
Høj bounce rateEr det nogle udfordringer, som du kan genkende? Det er et tegn på, at du bør  fokusere på konverteringsoptimering, så du kan opnå bedre resultater.  Kom i gang med konverteringsoptimering

 

Hvordan udregner man konverteringsraten?

For at måle din konverteringsrate, skal du dividere antallet af opnåede konverteringer med antallet af besøgende. Konverteringsraten viser, hvor stor en andel af dine besøgende der udfører en ønsket handling.

 

 

Hvilke værktøjer kan man bruge til konverteringsoptimering?


Der er flere værktøjer, som kan hjælpe med at optimere konverteringsraten på en hjemmeside.

Her er nogle eksempler:


Google Analytics: Google Analytics kan bruges til at spore trafik og adfærd på en hjemmeside og identificere, hvor besøgende falder fra. Det giver også data om konverteringsraten for forskellige sider og kampagner.

Hotjar: Hotjar er et værktøj, der giver visuel feedback om, hvordan brugere interagerer med en hjemmeside. Det giver mulighed for at se, hvor brugerne klikker, scroller og bevæger sig rundt på siden, så man kan identificere, hvor der er plads til forbedringer.

HubSpot: HubSpot er en integreret platform, der inkluderer værktøjer til at oprette og teste landingssider, formularer, og CTA'er. Det inkluderer også funktioner til personalisering af indhold og automatisering af marketingprocesser

Google Optimize: Google Optimize er et A/B test-værktøj, der er integreret med Google Analytics og gør det muligt at teste forskellige versioner af en hjemmeside for at se, hvilken der giver den bedste konverteringsrate. Med Google Optimize kan man også analysere, hvordan forskellige faktorer, såsom farver og placering af CTA'er, påvirker konverteringsraten

Unbounce: Unbounce er en platform, der gør det nemt at oprette og teste landingssider. Det giver også mulighed for at oprette pop-ups og andre interaktive elementer, der kan hjælpe med at øge konverteringsraten.

SurveyMonkey: SurveyMonkey er et værktøj, der kan bruges til at indsamle feedback fra brugere og potentielle kunder. Det kan bruges til at identificere, hvad der driver konverteringer og hvad der kan forbedres på en hjemmeside.

tools_tall2

Disse værktøjer kan alle være nyttige til konverteringsoptimering af en hjemmeside. Det er dog vigtigt at huske, at værktøjerne kun er effektive, hvis de bruges i kombination med en grundig analyse af data og en strategi for at optimere konverteringsraten.

 

 

Hvad er CRO?

Som nævnt tidligere står CRO for Conversion Rate Optimization og er en engelsk forkortelse for konverteringsoptimering. Begge udtryk bruges synonymt for at beskrive den proces, hvor man forsøger at øge antallet af besøgende på en digital platform, der udfører en ønsket handling.

Beregn magien bag dine konverteringer

 

 

Hvad betyder det at konvertere?


At "konvertere" i en markedsføringskontekst refererer til handlingen, hvor en besøgende på en hjemmeside, app eller anden digital platform udfører en ønsket handling, såsom at foretage et køb, tilmelde sig en nyhedsbrev, downloade en fil, udfylde en formular eller udføre andre definerede mål.

Konvertering er et vigtigt mål for mange virksomheder og organisationer, da det repræsenterer en handling, der bidrager til opfyldelsen af deres forretningsmål. For eksempel kan en e-handelsvirksomhed have som mål at få flere besøgende til at foretage køb på deres hjemmeside, mens en nyhedsbrevstjeneste måske ønsker flere tilmeldinger til deres nyhedsbrev for at øge antallet af abonnementer.

Konvertering kan måles ved hjælp af forskellige metrikker, såsom konverteringsraten, der angiver procentdelen af besøgende, der udfører den ønskede handling i forhold til det samlede antal besøgende. Konverteringsdata kan bruges til at evaluere og optimere den digitale platforms performance, identificere eventuelle flaskehalse eller barrierer, der forhindrer konverteringer, og træffe beslutninger om ændringer og forbedringer for at øge konverteringsraten.

 

Skal vi hjælpe dig med konverteringsoptimering?

Har du brug for hjælp eller sparring vedrørnde din konverteringsoptimering, er du velkommen til at kontakte os...

LifeBouy2