Hos Relevans arbejder vi med verdensmålene

Hos Relevans arbejder vi løbende med FN’s Verdensmål. Det er vigtigt for os at vise hensyn og tage ansvar – både socialt og miljømæssigt. Nedenfor kan du få et indblik i, hvordan vi arbejder aktivt med udvalgte verdensmål gennem vores valg af leverandører og medarbejdere og i vores dagligdag på kontoret.

Verdensmaals-hjul-gennemsigtig-rgb
Verdensmaal-ikon-12_180
Verdensmaal-ikon-13_180
Verdensmaal-ikon-01_180
Verdensmaal-ikon-08_180

Leverandører

Det er en høj prioritet for os at sikre, at vores primære samarbejdspartnere og leverandører lever op til vores forventninger i forhold til bæredygtig produktion. Det betyder, at de skal arbejde aktivt for at sikre, at de driver en bæredygtig forretning ved blandt andet at genbruge og reducere deres affald samt mindske deres CO2-aftryk. Derudover er det også et krav, at vores leverandører værner om menneskerettighederne og ikke udnytter underbetalt arbejdskraft eller børnearbejdere. Inden vi indgår samarbejder med nye leverandører, læser vi op på – og spørger ind til, om de lever op til vores krav på disse områder, og er det ikke tilfældet, fravælges de.

SE OGSÅ: Eksempler på bæredygtighed hos vores største leverandører

Verdensmaal-ikon-05_180
Verdensmaal-ikon-10_180
Verdensmaal-ikon-04_180

Rekruttering

Når vi ansætter nye medarbejdere hos Relevans, er vi meget bevidste om, at der ikke sker en skævvridning af vores valg af kollegaer i forhold til ligestilling mellem kønnene eller generel ulighed. Det er derfor vigtigt for os, at alle tages i betragtning og har en chance, uanset alder, køn eller etnicitet. Samme stræben efter lighed gælder, når det kommer til løn og personalegoder, hvor vi også arbejder aktivt for at undgå enhver form for diskrimination. I forbindelse med vores rekrutteringsproces går vi desuden op i at bidrage til, at samfundet skaber uddannelser i høj kvalitet, og derfor ansætter vi også studerende i vores team. Lige nu har vi for eksempel Bertram ansat. Han er RUC-studerende og arbejder deltid hos Relevans ved siden af studiet for at få mere praktisk erfaring inden for hans fag. Vi tager også vores andel af elever, så vi kan medvirke til at højne kvaliteten på uddannelserne.

Verdensmaal-ikon-07_180
Verdensmaal-ikon-14_180
Verdensmaal-ikon-15_180
Verdensmaal-ikon-03_180

Dagligdagen på kontoret

Hos Relevans tror vi på, at alle små indsatser tæller, hvis verden skal nå over målstregen med Verdensmålene. I dagligdagen tænker vi derfor også over, hvordan vi helt konkret kan bidrage til en bedre verden gennem vores adfærd. Det gælder både i forhold til vores fysiske og sociale rammer, men også vores forbrug.

Strøm-, vand- og energiforbrug er vigtige faktorer, når det kommer til bæredygtighed, og derfor er det også vigtigt for os at have kontor et sted, hvor vi kan minimere vores forbrug på disse områder. Derfor holder vi til dagligt til i Energiens Hus på Frederiksberg, hvor der generelt er tænkt bæredygtighed ind i de fysiske rammer. Kontorbygningen gennemgik en gennemgribende renovering i 2015, hvor den blev væsentligt energireduceret, og den har blandt andet solceller, affaldssortering i 9 fraktioner og energisparende lyskilder. Foruden de fysiske rammer er det også en høj prioritet for os, at vi har nogle gode sociale rammer, hvori vores medarbejdere trives. Vi styrker fællesskabet gennem sociale arrangementer, og vi tager os aktivt af kollegaer, der føler sig pressede eller utilpasse på arbejdspladsen.

Sidst, men ikke mindst, affaldssorterer vi vores affald og køber økologisk for at beskytte vores grundvand, miljø samt dyreliv. 

Vi vil til stadighed blive ved med at tænke Verdensmålene ind i vores hverdag og adfærd, så det bliver en helt naturlig ting, at bidrage til den bedre verden. Og vi er modtagelige for alle nye idéer, der kan hjælpe os på vej.

Eksempler på bæredygtighed hos vores største leverandører


HubSpot: Er medlem af FN's Global Compact. Al forurening fra HubSpots aktiviteter er kulstofneutralt.

Adobe: Var i the Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World tre år i træk (2016-2018), som repræsenterer virksomheder, der ligger i top globalt i forhold til arbejdet med bæredygtighed.

Microsoft: Har en klima-innovationsfond på 1 billion dollar til global bæredygtig udvikling.

Deltek: Har et globalt hardware bortskaffelses program, hvori de genbruger computere, mobiler og andet elektronik.

Logo_vertikal_hvid_3@2x