Persondatapolitik

Persondatapolitik for Relevans ApS: Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

RELEVANS ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

RELEVANS ApS
Vodroffsvej 59
1900 Frederiksberg C
Danmark

CVR-nr.: 20346191

Tlf. 33 25 82 82
mail@relevans.dk

 

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Vi indsamler din IP adresse til at målrette relevante kampagner
 • Vi indsamler e-mail, navn, firma mv., men kun ved samtykke hertil.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Du har selv afgivet oplysningerne til os, med tilladelse til at vi opbevarer og anvender dem.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer:
Vi bruger HubSpot, MailChimp, Typeform, ConvertCalculator, SurveyMonkey og JotForm til indsamling af persondata, så dine personoplysninger vil blive overført til modtagere i USA.
Vi kan oplyse, at EU-kommissionen har truffet afgørelse om, at USA sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 45 og artikel 46.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Dine personoplysninger indsamler vi fra tilmelding til nyhedsbrev eller seminar(er).
 • Deltagelse i konkurrencer, som tilgås via vores hjemmeside eller sociale medier.
 • Ved download af materiale fra vores hjemmeside.
 • Promotionaktiviteter, hvor du selv afgiver samtykke til at vi må indsamle og anvende dine persondata.
 • Cookies.

Opbevaring af dine personoplysninger:
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på, at vi kun holder på personoplysningerne, til du ikke længere ønsker det.

 

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

Formål:
Ved jobopslag eller uopfordrede ansøgninger modtages din ansøgning med dine persondata, for at kunne vurdere, om du er den rette kandidat til stillingen.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
Uddannelsesniveau, erhvervserfaring, Civilstatus, fødselsdato, navn, adresse, e-mail, telefonnummer mv. – data som normalt fremgår af et CV.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Du har selv sendt ansøgningen og bedt om at komme i betragtning til en stilling hos Relevans.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:
Det CV, som du sender os.

Opbevaring af dine personoplysninger:
Vi opbevarer dine personoplysninger i ansættelsesprocessen. Dine personoplysninger vil blive slettet efter endt ansættelsesproces, med mindre vi begge er enige om at vi må gemme din ansøgning til senere brug.

Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Adresse, postnummer og navn til levering af varen.
 • E-mail og telefonnummer i tilfælde af komplikationer med levering af varen.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Du ønsker at modtage en vare eller ydelse hos Relevans.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer:
Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Det drejer sig om Deltec og Stripe, som begge er beliggende i USA.
Vi kan oplyse, at EU-kommissionen har truffet afgørelse om, at USA sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 45 og artikel 46.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Vores hjemmeside i forbindelse med køb af vores bog om adfærdspsykologi.
 • Afgivne oplysninger i forbindelse med fakturering af Relevans’ ydelser.

Opbevaring af dine personoplysninger:
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på, at vi kun holder på personoplysningerne, til du ikke længere ønsker det, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret. Dog under hensyntagen til lovgivningens krav om minimumsperiode mht. dokumentation af salg og indkøb.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

(Opdateret 05. november 2019)


Cookiedeklaration