Viden

ca. 3 min.

Jungs personlighedstyper: Relevans’ Brand Types gør dit brand stærkt!

Brand Types Test

02.11.2021 / Morten Lorentzen

Hvis dit produkt eller din virksomhed var en person, hvordan ville den person så være?

Din målgruppe skal lære dit brand at kende, som var det et menneske af kød og blod. Så kan den enkelte bedre tage stilling til, om han eller hun vil vælge dit brand til eller fra.

For at gøre dette på en operationel måde arbejder vi hos Relevans med Brand Types, baseret på psykologen C. G. Jungs personlighedstyper. Med disse brand types definerer vi, hvilken menneskelig personlighed, dit brand skal afspejle.

Når brand typen er valgt, skal brandet fremstå ens, uanset om man møder det i en annonce, på en hjemmeside, på TV, i radioen, eller ved et besøg i din virksomhed. Det giver et markant og stærkt brand og dermed en bedre bundlinje.

Hvis brandets personlighed udtrykkes forskelligt fra gang til gang, bliver målgruppen forvirret. Og resultatet er en plumret profil og dermed en svækket brand-værdi.

Prøv Relevans' mini Brand Type Test

Jungs personlighedstyper

Det centrale i psykologen C. G. Jungs personlighedstyper er en teori om, at mennesket har fire basale bevidsthedsfunktioner: Sansning, intuition, tænkning og følelse. Alle mennesker er typisk en blanding af disse fire funktioner, som er parvist modsatrettede.

modsatte typer

Der er som regel en dominerende funktion (hovedfunktionen) og en hjælpefunktion, som er en af de tilstødende funktioner. Føletypen er fx følsom, lyststyret og emotionel, hvorimod Tænketypen er analytisk, kritisk og faktaorienteret.

En tredje dimension, der beskriver en personlighed/et brand, er ekstraversion og introversion, som i Jungs teori betegner bevidsthedsindstillingen.

Ekstraverterede personer og brands er udfarende, kontaktskabende og effektive. Introverterede er mere eftertænksomme og dybsindige.

I praksis skal kommunikationen altid afspejle den valgte typologi. Ofte udvælger vi 4-5 værdiord, som kommunikationen skal bygges over. Disse ord bliver en rettesnor for vores valg af billed- og sprogstil, modeller, stemme til voice-over etc. Kort sagt skal alle kommunikative elementer udtrykke den valgte Brand Type, som også kan illustreres i et radardiagram.

Radar figur

Diagrammet viser typologien på et introverteret brand, der har føletype som hovedfunktion og sansetype som hjælpefunktion. Dette brands personlighed kunne kort beskrives med fire ord: Aktiv, positiv, klog og omsorgsfuld.

Et vigtigt værktøj til at udvikle den rigtige brand-værdi, som du gerne vil repræsentere, er at forstå de personlighedstyper, som dit kundesegment består af. Vi er kommet omkring filosoffen Jung og hans teorier, som et værktøj til at definere personlighedstyperne. Udover at bruger personlighedstyperne til at definere den rigtige brand-værdi. Kan det også bruges til at definere, de personas jeres kundesegment repræsenterer.

Brand Typen kan testes

Relevans har udviklet en Brand Type Test®, så vi statistisk kan dokumentere, hvilken menneskelig personlighed et brand afspejler.

Formålet med Brand Type Testen® er at undersøge, hvordan målgruppen opfatter brandet samt have et værktøj, der kan sikre konsekvens i kommunikationen.

TAG TESTEN: Relevans Brand Type minitest

LÆS MERE OM: Relevans' Brand Type Test®

DOWNLOAD PDF OM BRAND TYPES: Hvad ser kunderne i dig?

Hvis du ønsker at læse mere på Jungs typologier, kan Preben Grønkjærs bog "Forståelse fremmer samtalen" stærkt anbefales.

Ja tak, jeg vil gerne høre mere om Relevans' Brand Types

Bestem selv hvornår du vil tale med mig. Book et møde i min kalender.

LÆS MERE OM: Branding

SE ANDRE ARTIKLER OM: Analyse Branding

Morten Lorentzen

Få inspiration til, hvordan du får flere leads og kunder

Sig ja til at modtage e-mails fra Relevans om markedsføring og kommunikation.

Hold dig opdateret