Hvad betyder KPI?

KPI er en forkortelse for Key Performance Indicator, det er en metodeform der bruges til at vurdere og demonstrere, hvor effektiv virksomheden er til at opnå deres målsætning.

KPI’er er forskellige, alt efter hvilken organisation der opstiller dem og hvad det er for en branche der er tale om. Fælles for KPI er dog det skal være målbart, derfor skal det være værdier der afspejler den faktiske performance.

Ofte bliver KPI’er inddelt i to kategorier, det er henholdsvis high-level og low-level KPI’er.


MO_logo

High-level KPI

Denne KPI bruges ofte til at måle virksomhedens samlede performance op imod de overordnede målsætninger. Det bruges som et værktøj til at måle om ens virksomhed lever op til de visioner man har opsat. Et klassisk eksempel kunne være at en virksomhed har en vision om at blive mere bæredygtig. KPI bruges til at måle om virksomheden, så faktisk bevæger sig i en mere bæredygtig retning. Det er KPI’er der er kategoriseret som high-level, der fastsætter retningslinjerne for low-level KPI’erne.

Low-level KPI

Denne form for KPI bruges til at måle, hvordan mindre dele af virksomheden performere, det kunne f.eks. være på afdelingsniveau. Der er derfor typisk også tale om mere specifikke målsætninger, end når der er tale om high-level KPI’er. Et eksempel på en low-level KPI kunne være at marketingsafdelingen vil ranke højere på Google. Her er der tale om et specifik og meget målbart mål, som derfor egner sig godt som en KPI.

Vigtige overvejelser ved KPI

Hvis du vil opnå succes med KPI, er det vigtigt du præcisere dine mål. Der skal ikke kunne herskes tvivl om hvad der konkret ønskes ved det givende mål. Et godt værktøj til at fastsætte ens mål, således man sikre sig at de er præcise og relevante, er modellen SMART-mål. Denne model bygger disse fem parametre Specific, Measurable, Attainable, Relevant & Time bound

Udover at dit mål skal være relevant og specifikt, er det vigtigt at du gør dig grundige overvejelser over hvordan dine KPI’er relatere sig til målet.  Du kan med fordel stille dig selv 3 essentielle spørgsmål når du skal udvikle og løbende teste dine KPI’er.

  • Hvem er ansvarlig for udførelsen, beregning, målingen og den efterfølgende vurdering af KPI?
  • Er det muligt at påvirke KPI’en? Hvis ikke skal den laves om.
  • Er det muligt at kunne måle, beregne og kommunikere KPI’en effektivt?

Hvorfor bruge KPI?

KPI er et godt værktøj til at følge op på om virksomheden når de mål som der er fastsat. Derudover kan det være en motivationsfaktor for de ansatte, i og med der bliver evalueret på det arbejde de laver. Det at arbejde med KPI hjælper også til at der skabes en gennemsigtighed i virksomheden såvel som afdelingerne. Det bliver tydeliggjort hvilke mål der arbejdes efter og hvilke forventninger der til at målene kan indfries.

Webinarer hver torsdag – tid til at udvide din værktøjskasse

Brug 30 minutter og deltag i ét af de gratis torsdags webinarer. Vi gi'r dig ny inspiration og tips til, hvordan du får styrket din markedsføring, så den giver flere leads og kunder.

Se hele listen med torsdags webinarer og tilmeld dig

Næste webinar  TORSDAG DEN 29. FEBUAR KL. 09.00