Hvad er ROI?

ROI er en forkortelse af Return On Investment, som dækker over det afkast der kommer fra en given investering. Begrebet bruges ikke kun indenfor marketings verden, men bruges generelt når en virksomhed skal fortage en investering. ROI giver en indikation på hvor attraktiv investeringen er for virksomheden og om den er rentable eller ej.


MO_logo

ROI beregnes ved hjælp af en formel, denne formel kan bruges til alle slags investeringer. Du kan derfor benytte dig af ROI, til at analysere om din investering er rentabel, uanset om du skal ansætte en ekstra medarbejder eller igangsætte en stor markedsføringskampagne. En positiv ROI er en indikation på at din investering vil være rentable, hvorimod en negativ ROI vil tyde på at din investering vil give et negativt afkast.

Hvordan beregnes ROI?

Beregningen af ROI er et forholdsvis simpelt regnestykke, hvor du skal bruge følgende formel:

ROI = (Fortjeneste – investering) / investering * 100

Formlen er i sig selv forholdsvis enkel, det udfordrende kan være de tal som du skal blotte ind i formlen. Afhængigt af hvilken investering der er tale om og om man beregner ROI før eller efter investeringen er fortaget, kan det være svært at fastsætte fortjenesten. Virksomheder fortager typisk flere investeringer ad gangen og det kan derfor være svært at vide hvilket afkast den pågældende investering har givet.

Der er derfor noget usikkerhed omkring af brugen af ROI og dets resultat. Det kan dog være et godt værktøj til at give en indikation på om en fremtidig investering er god eller om en investering har haft et positivt afkast.

Webinarer hver torsdag – tid til at udvide din værktøjskasse

Brug 30 minutter og deltag i ét af de gratis torsdags webinarer. Vi gi'r dig ny inspiration og tips til, hvordan du får styrket din markedsføring, så den giver flere leads og kunder.

Se hele listen med torsdags webinarer og tilmeld dig

Næste webinar  TORSDAG DEN 29. MAJ KL. 09.00