Hvad er en konkurrentanalyse?

En konkurrentanalyse er en proces, hvor din virksomhed indsamler og analyserer oplysninger om deres konkurrenter for at få en bedre forståelse af deres styrker, svagheder, strategier og position på markedet. Formålet med en konkurrentanalyse er at identificere konkurrencefordele og identificere muligheder og trusler i markedet. 


MO_logo

En konkurrentanalyse indebærer typisk indsamling af information om konkurrenternes produkter eller tjenester, priser, markedsandele, distribution og markedsføringsstrategier. Dette kan opnås ved at overvåge konkurrenternes aktiviteter, analysere offentligt tilgængelige data, gennemføre interviews eller undersøgelser blandt kunder eller brancheeksperter. 

Analysen kan omfatte sammenligninger af produktkvalitet, prissætning, branding, kundetilfredshed, markedspositionering, innovationsniveau, leveringstid og andre relevante faktorer. Ved at evaluere konkurrenternes styrker og svagheder kan en virksomhed få indsigt i, hvor den står i forhold til konkurrencen og identificere områder, hvor den kan skabe en konkurrencemæssig fordel. 

Konkurrentanalysen bruges som et strategisk redskab til at hjælpe virksomheder med at udvikle og finjustere deres egen forretningsstrategi. Ved at forstå konkurrencen bedre kan din virksomhed identificere muligheder for differentiering, innovation og markedspositionering for at opnå en fordel i markedet. Det kan også hjælpe dig med at identificere trusler og imødegå konkurrenternes strategier. 

Hvorfor er det nyttigt at gennemføre en konkurrentanalyse?

Der er forskellige fordele ved at gennemføre en konkurrentanalyse. Disse fordele kunne bestå af følgende: 

Identifikation af konkurrencemæssige fordele: Konkurrentanalysen giver indsigt i konkurrenternes styrker og svagheder, hvilket hjælper din virksomhed med at identificere sine egne konkurrencemæssige fordele. Ved at forstå, hvad konkurrenterne gør godt, kan du fokusere på at differentiere sig selv og tilbyde unikke værditilbud til kunderne. 

Opdagelse af markedschancer og trusler: Konkurrentanalysen hjælper med at identificere muligheder og trusler i markedet. Ved at analysere konkurrenternes strategier og aktiviteter kan din virksomhed få indsigt i, hvor der er uudnyttede markedssegmenter, hvor der er plads til innovation eller hvor der er muligheder for at forbedre kundetilfredshed. Samtidig kan analysen af konkurrenterne også hjælpe med at identificere trusler, såsom nye konkurrenter, ændringer i markedstendenser eller skiftende kundepræferencer. 

Informerede strategiske beslutninger: Konkurrentanalysen giver dig et solidt grundlag for at træffe strategiske beslutninger. Ved at have et klart billede af konkurrenternes position, kan din virksomhed tilpasse sin egen forretningsstrategi for at opnå en konkurrencemæssig fordel. Analyserne kan hjælpe med at identificere områder, hvor der er behov for forbedring, eller hvor der er mulighed for at udnytte konkurrenternes svagheder. 

Overvågning af konkurrence: En konkurrentanalyse er ikke en engangsøvelse. Det er en kontinuerlig proces, der giver dig mulighed for at overvåge og evaluere konkurrenceforholdene løbende. Ved at holde sig opdateret om konkurrenternes aktiviteter, kan din virksomhed hurtigt reagere på ændringer i markedet og tilpasse sin strategi derefter. 

Innovationsstimulering: Ved at analysere konkurrenterne kan du identificere områder, hvor der er behov for innovation eller differentiering. Konkurrence kan være en drivkraft for forbedringer og nyskabelser. Konkurrentanalysen kan inspirere din virksomhed til at udvikle nye produkter, forbedre eksisterende løsninger eller finde unikke måder at levere værdi til kunderne på.  

Hvordan kan man bruge konkurrentanalysen til at styrke ens virksomheds position på markedet?

Man kan bruge konkurrentanalysen til at styrke din virksomheds position på flere forskellige måder: 

Identificering af differentieringsmuligheder: Ved at analysere konkurrenterne kan din virksomhed identificere områder, hvor der er mulighed for at differentiere sig selv. Dette kan omfatte produktinnovation, forbedret kundeservice, unikke distributionsmetoder eller en bedre prissætningsstrategi. Ved at tilbyde noget unikt og differentieret kan virksomheden skabe en konkurrencemæssig fordel og tiltrække kunder. 

Respons på konkurrenternes svagheder: Hvis konkurrentanalysen afslører svagheder eller mangler hos konkurrenterne, kan du udnytte disse til din fordel. Det kan indebære at fokusere på at forbedre de områder, hvor konkurrenterne er svage, og tydeligt kommunikere disse styrker til kunderne. For eksempel, hvis en konkurrent har problemer med leveringstiden, kan din virksomhed fokusere på at levere hurtigere og mere pålideligt. 

Optimering af prissætningsstrategi: Gennem konkurrentanalysen kan din virksomhed evaluere konkurrenternes prissætningsstrategier og fastlægge sin egen strategi i forhold til markedet. Hvis konkurrenterne har høje priser, kan virksomheden differentiere sig ved at tilbyde lavere priser eller værditilbud. Hvis konkurrenterne konkurrerer på pris, kan virksomheden fokusere på kvalitet eller yderligere tjenester for at retfærdiggøre en højere pris. 

Opnåelse af kundetilfredshed: Konkurrentanalysen kan hjælpe dig med at forstå konkurrenternes styrker og svagheder i forhold til kundetilfredshed. Hvis konkurrenterne ikke imødekommer kundernes behov eller forventninger på visse områder, kan du identificere disse områder og stræbe efter at levere bedre kundeoplevelser. Dette kan skabe loyalitet og tilfredshed hos kunderne, hvilket kan resultere i øget markedsandel og konkurrencefordel. 

Overvågning af konkurrenceaktiviteter: Konkurrentanalysen er en løbende proces, hvor din virksomhed skal overvåge og analysere konkurrenternes aktiviteter løbende. Ved at være opdateret om konkurrencen kan du hurtigt reagere på markedsændringer eller konkurrenceinitiativer. Dette kan omfatte justeringer af markedsføringsstrategier, produktudvikling eller prispromoveringer for at bevare eller styrke sin position på markedet. 

Ved at bruge konkurrentanalysen som et strategisk redskab kan din virksomhed identificere muligheder for differentiering, forstå konkurrenceforholdene og træffe informerede beslutninger. Dette kan hjælpe med at styrke din virksomheds position på markedet, øge konkurrencefordelen og fremme vækst og succes. 

Webinarer hver torsdag – tid til at udvide din værktøjskasse

Brug 30 minutter og deltag i ét af de gratis torsdags webinarer. Vi gi'r dig ny inspiration og tips til, hvordan du får styrket din markedsføring, så den giver flere leads og kunder.

Se hele listen med torsdags webinarer og tilmeld dig

Næste webinar  TORSDAG DEN 29. MAJ KL. 09.00