Case: SOS International

SOS International fejrede ved årets udgang eliteperformance af deres nyhedsmails

SOSInt_Logo2019_UrgentRed_RGB_424

Adfærdsdesign · farvepsykologi 

2022 blev året, hvor SOS International nåede helt nye højder med både åbnings- og klikrater for deres nyhedsmails til de nordiske lande. Klikrater på over 32% blev realiseret.


Metoden var udstrakt brug af adfærdsdesign og teknik.

Vil du også have billigere leads og styrket din online markedsføring?

Udgangspunktet

Samarbejdet mellem SOS International og Relevans startede ultimo 2021, hvor vi med brug af adfærdsdesign skulle øge både åbnings- og klikrater. Hvor 2020 og 2021 lignede hinanden på begge måltal, ser 2022 helt anderledes ud. Begge måltal er fordoblet. SOS International udsender sin nyhedsmail til kunder i alle nordiske lande. Det betyder, at der hver gang udvikles nyhedsmails til Norge, Sverige, Finland og Danmark på de respektive sprog og herudover en engelsksproget version til resten af verden. Der er stort sammenfald mellem artiklerne, men også landespecifikke artikler.

SOS International ønskede hjælp til implementering og drift af e-mail automatiseringssystemt Apsis, før arbejdet med udsendelse af nyhedsbreve kunne igangsættes. Resultatet er et enkelt og overskueligt system, med en opsætning der sikrer intuitive processer. SOS International udvælger temaer og leverer udgangstekster. Relevans justerer teksterne, så de opfylder kravene til godt adfærdsdesign, sætter de 5 mails op og udsender dem.

Marlene

Marlene Rau Bucholdtz, Head of Marketing & Communication, er begejstret for de resultater, som nyhedsmailsene har opnået:

”Jeg har arbejdet sammen med Relevans ved flere lejligheder, og vidste godt at de kunne noget med adfærdsdesign. Men at vi har skabt så gode og målbare resultater havde jeg ikke på forhånd forventet. Så jeg er tilfreds” 😊

Resultatet

Det gennemsnitlige resultat viser en stigning på 50%, men 2022 tallene dækker over en jævnt stigende kurve, hvor den sidste nyhedsmail (november 2022) nåede all-time-high.

Gennemsnit pr år

2020

2021

2022

Åbningsrate 26,1% 24,5% 38,3%
Klikrate 11,8% 10,3% 17,2%

 

Novembertallene ser således ud:

Nyhedsmail november 2022

Danmark

Norge

Sverige

Finland

Engelsk

Åbningsrate (samlet*) 54,9% 40,3% 39,2% 36,2% 46,7%
Klikrate (samlet*) 32,3% 18,2% 24,6% 25,0% 11,1%

* Tallene dækker over hvor mange, der har åbnet og klikket i hovedudsendelsen samt genudsendelsen. Se under ”Teknik”.

Adfærdsdesignet

 1. Det intuitive mode. Dvs. der skrives så modtageren uden at skulle reflektere over det, køber ind på budskaberne og reagerer ved at læse videre/klikke.
 2. Emnelinje
 3. Preview
 4. Overskrifter
 5. Linktekster
 6. Indholdstekster
 7. Udefra og ind kommunikation. Dvs. teksterne er vinklet, så læseren får forklaret budskabet fra sin side af bordet. Altså ikke en tekst, der forklarer, hvad SOS International tænker, gør og tilbyder. Det kommer først på landing pagene.
 8. Tal til det selvcentrerede menneske. Skriv så det så vidt muligt får det hele til at dreje sig om læseren.
 9. Hjælp læseren. Det er typisk interessant, hvordan man kan afhjælpe de smerter (ikke fysiske), man har. Så guides, tips og triks er altid en vinder.
 10. Vi er ofte undgå-fokuserede. Udnyt det!
 11. Overskueligt layout. Er det rodet, opfatter hjernen det som dårligt.
 12. Farvevalg understøtter, at man skal være i afslappende og reflekterende Mode.

Teknik

Teknikken kan opdeles i tre dele:

 1. Teasermail:
  Budskabet må ikke bringes i selve e-mailen. Den skal fungere som teaser, der fanger interessen og er overskuelig. Målet er at få læseren til at klikke på de artikler, der er interessante. Det giver en klar måling på, hvad der interesserer læseren – og samtidig vished for, at der er kontakt med modtageren.
 2. Landingpages:
  Når det er en teaser mail, vi sender, kræver det gode landingpages, som læseren får noget ud af.
 3. Genudsendelse:
  Når nyhedsmailen er sendt, vurderer vi efter nogle dage, hvad adfærden har været. Vi justerer tekster og opsætning, så vi en uge efter udsendelsen af nyhedsmailen kan udsende mailen igen (genudsendelsen) til alle, der ikke åbnede første gang. Genudsendelsen er en optimering, som samler dem op, der ikke fik reageret på den første udsendelse. Effekten er uovertruffen - og der er ingen afmeldere på nyhedsmailen af den grund.


Åbningsrater:
Åbningsraterne er ikke længere en god måleparameter, efter at Apple tilbyder at åbne alle e-mails for deres brugere. Men det er stadigvæk emnelinjen, preview og tekst, der vækker interesse og får modtageren til at åbne.

Klikrater:
Klikraten er det målepunkt, som bør have størst opmærksomhed. Det er det eneste reelle bevis for, at budskaberne når ud til læseren og, at de interesserer læseren.

LÆS MERE OM:  Adfærdsdesign

LÆS MERE OM:  Farvepsykologi

sos_enews_mellem2

Udgangspunktet

Samarbejdet mellem SOS International og Relevans startede ultimo 2021, hvor vi med brug af adfærdsdesign skulle øge både åbnings- og klikrater. Hvor 2020 og 2021 lignede hinanden på begge måltal, ser 2022 helt anderledes ud. Begge måltal er fordoblet. SOS International udsender sin nyhedsmail til kunder i alle nordiske lande. Det betyder, at der hver gang udvikles nyhedsmails til Norge, Sverige, Finland og Danmark på de respektive sprog og herudover en engelsksproget version til resten af verden. Der er stort sammenfald mellem artiklerne, men også landespecifikke artikler.

Før at arbejdet med udsendelse af nyhedsbrev kunne igangsættes, ønskede SOS International, hjælp til implementering og drift af e-mail automatiseringssystemt Apsis. Resultatet er et enkelt og overskueligt system, med en opsætning der sikrer intuitive processer. SOS International udvælger temaer og leverer udgangstekster. Relevans justerer udgangsteksterne, så de opfylder kravene til godt adfærdsdesign, samt sætter de 5 mails op og udsender dem.

Marlene_mobil

Marlene Rau Bucholdtz, Head of Marketing & Communication, er begejstret for de resultater, som nyhedsmailsene har opnået:

”Jeg har arbejdet sammen med Relevans ved flere lejligheder, og vidste godt at de kunne noget med adfærdsdesign. Men at vi har skabt så gode og målbare resultater havde jeg ikke på forhånd forventet. Så jeg er tilfreds” 😊

Resultatet

Det gennemsnitlige resultat viser en stigning på 50%, men 2022 tallene dækker over en jævnt stigende kurve, hvor den sidste nyhedsmail (november 2022) nåede all-time-high.

Gennemsnit pr år

2020

2021

2022

Åbningsrate 26,1% 24,5% 38,3%
Klikrate 11,8% 10,3% 17,2%

Novembertallene ser således ud:

Nyhedsmail november 2022

Danmark

Norge

Sverige

Finland

Engelsk

Åbningsrate (samlet*) 54,9% 40,3% 39,2% 36,2% 45,7%
Klikrate (samlet*) 32,3% 18,2% 24,6% 25,0% 11,1%

* Tallene dækker over hvor mange, der har åbnet og klikket i hovedudsendelsen samt genudsendelsen. Se under ”Teknik”.

Adfærdsdesignet

 1. Det intuitive mode. Dvs. der skrives så modtageren uden at skulle reflektere over det, køber ind på budskaberne og reagerer ved at læse videre/klikke.
 2. Emnelinje
 3. Preview
 4. Overskrifter
 5. Linktekster
 6. Indholdstekster
 7. Udefra og ind kommunikation. Dvs. teksterne er vinklet, så læseren får forklaret budskabet fra sin side af bordet. Altså ikke en tekst, der forklarer, hvad SOS International tænker, gør og tilbyder. Det kommer først på landing pagene.
 8. Tal til det selvcentrerede menneske. Skriv så det så vidt muligt får det hele til at dreje sig om læseren.
 9. Hjælp læseren. Det er typisk interessant, hvordan man kan afhjælpe de smerter (ikke fysiske), man har. Så guides, tips og triks er altid en vinder.
 10. Vi er ofte undgå-fokuserede. Udnyt det!
 11. Overskueligt layout. Er det rodet, opfatter hjernen det som dårligt.
 12. Farvevalg understøtter, at man skal være i afslappende og reflekterende Mode.
sos_enews_mellem2

Teknik

Teknikken kan opdeles i tre dele:

 1. Teasermail:
  Budskabet må ikke bringes i selve e-mailen. Den skal fungere som teaser, der fanger interessen og er overskuelig. Målet er at få læseren til at klikke på de artikler, der er interessante. Det giver en klar måling på, hvad der interesserer læseren – og samtidig vished for, at der er kontakt med modtageren.
 2. Landingpages:
  Når det er en teaser mail, vi sender, kræver det gode landingpages, som læseren får noget ud af.
 3. Genudsendelse:
  Når nyhedsmailen er sendt, vurderer vi efter nogle dage, hvad adfærden har været. Vi justerer tekster og opsætning, så vi en uge efter udsendelsen af nyhedsmailen kan udsende mailen igen (genudsendelsen) til alle, der ikke åbnede første gang. Genudsendelsen er en optimering, som samler dem op, der ikke fik reageret på den første udsendelse. Effekten er uovertruffen - og der er ingen afmeldere på nyhedsmailen af den grund.


Åbningsrater:
Åbningsraterne er ikke længere en god måleparameter, efter at Apple tilbyder at åbne alle e-mails for deres brugere. Men det er stadigvæk emnelinjen, preview og tekst, der vækker interesse og får modtageren til at åbne.

Klikrater:
Klikraten er det målepunkt, som bør have størst opmærksomhed. Det er det eneste reelle bevis for, at budskaberne når ud til læseren og, at de interesserer læseren.

LÆS MERE OM:  Adfærdsdesign

LÆS MERE OM:  Farvepsykologi

Kontaktperson: Morten Lorentzen

Vil du høre, hvordan du kan styrke effekten af din online markedsføring?